Waar blijft de groei van mijn bedrijf?

Vroeg of laat kom je als ondernemer op het punt dat je je afvraagt waarom je business niet verder groeit. Je bedrijf staat en er zijn jaren geweest dat je dubbel digits groei liet zien. Maar nu stagneert de groei. Hoe kan dat eigenlijk? In dit blog beschrijf ik vier oorzaken die ik tegenkom bij de bedrijven die ik ken en adviseer, maar ook uit mijn eigen ervaring.

Oorzaak 1: Gebrek aan discipline
We beginnen met veel enthousiasme aan verbeteringen in onze onderneming. Een nieuwe marketingstrategie, implementatie van een CRM-systeem, of het voornemen om elke week vijf prospects te bellen. Maar de waan van iedere dag weerhoudt je ervan om er trouw in te zijn. Je voornemen verwatert. En vaak komen er weer nieuwe ‘projecten’ bij waar je nog enthousiaster over bent. Maar ook die treffen hetzelfde lot. Maak eens een eerlijk lijstje van de gestarte projecten of voornemens, waar je aan begonnen bent, maar niet hebt volgehouden, laat staan afgemaakt. Toen je startte met je bedrijf had je maar één doel, en was het een hele periode niet moeilijk om full focus te werken aan dat doel. Dat is een periode erg goed gegaan. Maar met het groeien van je bedrijf neemt de complexiteit toe en moet je je tijd verdelen tussen allerhande managementtaken. En die slokken je tijd, aandacht en energie op. En je nieuwe projecten raken in de knel. De oplossing is eenvoudig, maar niet makkelijk, namelijk doen wat je zegt, daar tijd voor reserveren en daar niet van afwijken.

Oorzaak 2: Te veel nieuwe projecten
Ons ondernemers brein is vaak meer dan gemiddeld creatief. Je ziet iedere dag nieuwe kansen die je niet wilt missen. Je ziet verbeterpunten die echt niet kunnen wachten. En je concurrent, of de markt, doet iets waar je ogenblikkelijk op moet reageren. Tegelijk word je geroemd om je creativiteit en je aanpassingsvermogen, wat zeker geen rem is. Maar kijk je terug in de tijd, dan zal je zien dat 90% van die vernieuwingen geen effect hebben gehad, behalve dat het je erg van je werk heeft gehouden en onrust heeft gegeven in je bedrijf. De projecten die wel levensvatbaar waren, hebben het niet gehaald, omdat ze niet de aandacht kregen die ze wel verdienden. Ook hier is de oplossing eenvoudig. Maak een scheiding tussen ideeën en projecten. Spreek criteria af waaraan ideeën moeten voldoen, voor ze een project worden. En maak tevens afspraken over hoeveel projecten er gelijktijdig lopen. Rond de projecten af voor je weer aan een nieuwe begint. Less is More.

Oorzaak 3: Vasthouden
Het is jouw bedrijf, dus loopt vrijwel alles via jou. Dat vinden je medewerkers ook heel normaal. Jij tekent de offertes, de inkoopopdrachten en investeringen. Logisch toch? Maar er komt een moment dat je daar een dagtaak aan hebt. Ik ken ondernemers die hierin zijn vastgelopen. Natuurlijk moet je je medewerkers mandateren om tot op een bepaald niveau eigen beslissingen te nemen. Je medewerkers zijn prima in staat besluiten te nemen; ze gaan privé ook een hypotheek aan en helpen hun kinderen bij de keuze welke studie ze gaan volgen. Hoezo zouden ze, als jullie een goede strategie hebben, geen besluiten kunnen nemen in lijn met die strategie? En ja, ze zullen andere besluiten nemen dan jij zou doen, maar laat je verrassen. Ik heb ervaren dat dit tot hele mooie resultaten kan leiden. En evalueren kan altijd en er zijn altijd lessen te leren. Mijn les is om niet vast te houden, niet los te laten, maar om anders vast te houden.

Oorzaak 4: Onvoldoende afstand
Iedereen kent ze, de ondernemers die ’s morgens als eerste op de zaak zijn en ’s avonds als laatste weg gaan. Ze zien en weten alles. Zijn vol in control. Dat voelt goed. Maar het is niet schaalbaar. En diep van binnen weten zij dat ook. Toen mijn zoon zijn middelbare school afrondde vroeg hij mij om een zeilreis van zes weken te maken. De schrik sloeg om mijn hart. Want ik was ook zo’n ondernemer. Ik besefte dat als ik later in het bejaardenhuis zal terugkijken ik niet zal mijmeren over zes weken werken, maar wel over de mooie reis met mijn zoon. Achteraf was dit de ommekeer in mijn denken: ‘werk aan je bedrijf en niet in je bedrijf’. Het was de ‘proof of the pudding’. En het bedrijf kon prima zonder mijn dagelijkse bemoeienis. En natuurlijk nam ik mijn laptop mee en kon ik in vrijwel iedere haven even mijn mail checken en wat telefoontjes doen. En daarmee liep mijn onderneming gewoon door. Je bent helemaal niet zo onmisbaar als je denkt. En tevens leerde het mij dat afstand nemen, zaken in perspectief zet. Sommige zaken houden je dagelijks bezig, maar zijn je tijd en aandacht nauwelijks waard en andere zijn niet zo urgent, maar zouden meer aandacht mogen krijgen, omdat je weet dat er keuzen te maken zijn.

Herken jij je in één of meerdere van bovenstaande punten? Het constateren is één, het veranderen vraagt moed. Ik coach op beperkte schaal ondernemers in dergelijke veranderingen. En daarbij merk ik dat het werkt als je als ondernemer zaken uitspreekt, concretiseert en tegelijk ook commitment aangaat waar ik de ondernemer aan zal houden. Ik zie er naar uit je te leren kennen. Koffie?