Het ambacht van het ondernemerschap

Het is Alderik’s missie om te inspireren en te ‘ont-moeten’. Op zijn reis als ondernemer ontstonden belangrijke relaties en werd hij zich bewust van de invloed van zijn Calvinistische afkomst op het hier en nu. “Ik ontdekte dat ontwikkelingen uiteindelijk sneller en meer vanzelf gaan, wanneer je je omgeving mee hebt. Ik heb geleerd niet vast te houden en niet los te laten, maar om anders vast te houden. Op deze manier zaken te laten betijen en anderen de tijd te gunnen inzichten te verinnerlijken. We mogen de moed opbrengen om het moeten te laten en meer te luisteren naar wat er is en daar betekenis aan te geven en daadkrachtig en zelfverzekerd te staan voor de opdracht die het universum ons geeft.

“Na een zoekproces van een paar jaar kwam ik tot het inzicht dat wanneer ik loslaat, wanneer ik ‘het’ laat gebeuren, het ecosysteem zich vanzelf gaat bewegen in de richting die ik voor ogen had. En vaak op een nog veel mooiere manier. Met dat verschil dat ik het niet meer alleen hoef te doen. Want dat heb ik inmiddels onderkend: ik kan het niet alleen, ”

Zo wordt ondernemerschap een ambacht. Een spel van het talent van je medewerkers en jouw talent. Elkaar iets gunnen, samen doelen bereiken. Eigenaarschap in het collectief van de organisatie.

De mooiste dingen ontstaan wanneer ze van binnenuit zijn gemotiveerd.

Wat vraagt de situatie van jou als leider?

Veel mensen leggen de verantwoordelijkheid van alles wat gebeurt buiten zichzelf. Er is een crisis, een pandemie, mijn medewerkers begrijpen het niet, klanten zijn zo ver nog niet, enzovoorts. Als je daarin blijft hangen, kom je niet verder, Alderik ontdekte dat wanneer je de paradigmashift maakt en beseft dat je altijd een keuze hebt, en dat wat er ook gebeurt in je bedrijf, jij een leiderschapsvraagstuk hebt. “Wat ziet een ander wat ik niet zie?” en “Wat vraagt de houding van mijn medewerker, klant of aandeelhouder van mij als leider?” Dus stop met alles en anderen de schuld te geven, maar reflecteer op jezelf en stel je de vraag, wat deze situatie van jou als leider vraagt. En daarin is een wetmatigheid: je bent onderdeel van het probleem, of je bent onderdeel van de oplossing. En de crisis is een gegeven en jouw hardwerkende medewerker mag de gelegenheid krijgen om nieuwe dingen te leren begrijpen. Dat geldt ook voor je klanten. Hoe geef jij als leider daar vorm aan?

Wat is jouw uitdaging en welk leiderschapsvraagstuk ontleen je daaruit? Ik ben dol op dit soort vragen en op koffie. Bel of mail je mij?

Alderik Bos