Aan alle hardwerkende ondernemers van Nederland

Alderik Bos MBA
Ben jij een hardwerkende ondernemer? Een goede eigenschap, maar de kans bestaat dat je jezelf vroeg of laat de vraag stelt: “ben ik wel met de goede dingen bezig?” Je telefoon staat niet stil en je bent de hele dag op- en onderweg. Ook ben je actief op social media en bezoek je netwerkmeetings. Regelmatig is er personeel of zijn er klanten die eigenlijk net iets meer willen dan je waar kunt maken. Langzaam maar zeker zie je de resultaten teruglopen. En weer die vraag: “ben ik wel met de goede dingen bezig?”
Je hebt behoefte aan een klankbord, een spiegel. Als MKB directeur heb je geen raad van commissarissen. En je kunt natuurlijk ook niet al je vragen met je personeel bespreken. Met wie dan wel?
Wellicht ben ik je klankbord als ervaren ondernemer die een bedrijf heeft opgezet en succesvol verkocht. Momenteel ben ik aandeelhouder van meerdere bedrijven welke zonder mijn dagelijkse bemoeienis functioneren. Naast de successen heb ik ook voldoende fouten gemaakt, maar heb het geluk dat mijn successen de flaters overstijgen. Ook heb ik een studietraject doorlopen van LTS tot MBA en heb een praktische aanpak, met ruim voldoende theoretische kennis. Klik hier voor mijn CV.

MKB Commissaris

Op beperkte schaal – en alleen als het klikt – help ik ondernemers bij het bereiken van hun ondernemersdoel. Gezamenlijk bepalen we de koers, de KPI’s, de planning en de financiering. Periodiek praten we bij en bespreken we de knelpunten. Jij in je eigen rol als ondernemer en ik als ervaren en betrokken buitenstaander, die weet wat je voelt en beleeft. Ik houd je aan de gemaakte afspraken en help je kansen te zien en te benutten. Daarnaast waarschuw ik je voor opportunistisch gedrag en andere tijdverspillers. En zo ga jij je doel bereiken. Mijn rol is te typeren als ‘MKB Commissaris’. Gezamenlijk bepalen we de agenda en de frequentie van de gesprekken. In het begin zo nodig heel intensief en later met een lagere frequentie.

Geschillenbeslechting

In een VOF of BV met meerdere vennoten is de kans groot dat er op een gegeven moment onenigheid ontstaat. Dat is funest voor het plezier in je werk, maar vooral voor de resultaten en uiteindelijk het voortbestaan van de organisatie. Een levenswerk dat met veel passie en visie is opgezet is snel te gronde gericht. Bijzonder jammer! En daarom bemiddel ik graag tussen vennoten. Vaak is een frisse blik van een buitenstaander en een paar gesprekken voldoende om een ongedachte koers te vinden waardoor je gezamenlijk weer verder kunt.
Wanneer de zaak toch ontrafelt moet worden, kan ik als objectieve buitenstaander nodeloos getouwtrek voorkomen. Met respect voor het voortbestaan van de onderneming, de werkgelegenheid, de leveranties aan afnemers én dat wat iedere vennoot rechtmatig toekomt, ga ik te werk. Ook in de zoektocht naar een overname partner, de waardebepaling en afronding van het geheel zijn bij mij in goede handen. Succesvol samenwerken kán ook succesvol worden afgerond.

Spreker

Met bijzonder veel plezier sta ik voor groepen en vertel over mijn ervaringen als ondernemer. Ik deel mijn flaters en successen. Over ontwikkelingen in de economie, waarde(n)verschuiving en de crisis heb ik een mening, die ik graag prikkelend en inspirerend deel. Mijn spreekbeurten pas ik graag aan, aan het publiek en de behoefte.

Blogs, Artikelen en andere posts

Content is King. Op internet verhoog je je expertstatus als persoon of organisatie door regelmatig nieuwe blogs, artikelen en andere zaken te posten. Vind je het lastig om voor je bedrijf regelmatig nieuwe content op je website te zetten? Je hoeft het niet altijd zelf te doen. Ik kan op basis van een aantal steekwoorden en een mondelinge toelichting jouw verhaal schrijven. Ook interview ik jouw klant of opdrachtgever als referent en kan daar een leesbaar verhaal voor schrijven. Als je wilt maken we een vaste prijsafspraak voor regelmatige updates en ben je verzekerd van goed leesbare content op je website, waarmee je aantrekkelijk bent voor je klanten en prospects, wat zich vertaalt naar aanvragen en dus naar omzet!

Social Media, Marketing en Klantbeleving

Er wordt veel gesproken en gepubliceerd over social media en marketing. Doen is een tweede! Weet jij hoe je het optimale kunt behalen uit je social media activiteiten? Moet je nog beginnen? Uit eigen ervaring, aangevuld met het lezen van de nodige literatuur hierover wil ik je helpen bij het opzetten van een onderscheidende strategie, waarmee je nu wel gaat opvallen en waarom klanten wél bij jou gaan kopen.

Sales

Veel ondernemers hebben passie voor hun vak. Verkopers zijn ze echter niet altijd. Om eerlijk te zijn vind ik salesmanagement, maar ook het ‘echte handwerk’, zoals verkoopgesprekken en onderhandelingen het leukste wat er is. Op interim basis kun je mij inhuren als salesmanager, verkoper of accountmanager voor je bedrijf. Dat betekent voor jou als ondernemer dat je een ‘senior salesman’ kunt inzetten, voorzien van auto en laptop, zonder dat je hoeft te investeren. Ik kan zorgdragen voor het hele proces: vanaf leadgeneratie tot het afsluiten van de deal. Afhankelijk van jouw product of dienst kan ik je een gericht voorstel doen, waarbij ik resultaatsverplichtingen niet uit de weg ga. Uiteraard respecteer ik de concurrentiegevoeligheid van jouw business, dus ga ik niet voor twee partijen in één branche aan het werk.
Lees hier meer over Sales/Salesmanagement/Sales-outsourcing

Events

Zeilfoto IIBUSINESS & SAILING

Het nuttige met het aangename combineren. Een ochtend inhoudelijk met jouw ondernemers-skills bezig zijn en een middag je hoofd heerlijk leegmaken op het water. Kom thuis met voelbaar nieuwe energie en inspiratie.

Lees meer

 

4-DAAGSE STRATEGIEZEILTRIP NAAR DE WADDEN

Breng je onderneming op koers; Met je strategie-team onder deskundige leiding 4 dagen onder zeil en kom terug met een ondernemingsplan en een team, dat optimaal in en bij elkaar past.

Lees meer

Samenwerken, tarieven, voorwaarden

In principe werk ik tegen een vaste vergoeding, zodat je niet voor een verrassing komt te staan. Echter ben ik altijd bereid me te committeren aan te bereiken doelen en in die gevallen spreken we een succes fee af. Ik ben een voorstander van Waardebepaling achteraf wanneer dat passend is.

Tarieven

Intake* Gratis
Uurtarief € 125,–
Kilometervergoeding, alleen bij < 4 uur € 0,35
Dagdeeltarief € 500,–
Dagtarief € 850,–
Weektarief, excl. arrangementskosten € 3.400,–
MKB commissariaat, frequentie 14 daags, per sessie € 495,–
MKB commissariaat , frequentie wekelijks, per sessie € 445,–
MKB commissariaat, korting bij jaarabonnement 10%
MKB commissariaat, korting bij halfjaarabonnement 4%
MKB Commissariaat, strippenkaart voor 10 sessies binnen 1 jaar € 3.950,–
Spreekbeurt € 1.250,–
Schrijven van een blog ca. 1 A4 € 299,–
Abonnement voor 1 blog per maand, per blog € 199,–
Abonnement voor 1 blog per 14 dagen, per blog € 169,–
Abonnement voor 1 blog per week, per blog € 149,–
(Een blogabonnement is gebaseerd op het aanleveren en telefonische toelichting van een onderwerp, steekwoorden en conclusie.  Een blog abonnement heeft een looptijd van ten minste 26 weken.)
Inspiratiesessie, eerste avond Gratis
Inspiratiesessie, volgende avonden, per avond € 99,–

 

* Ik vraag je vooraf jouw vraagstelling concreet te maken en bij voorkeur al wat leeswerk op te sturen. Op deze manier kunnen we tijdens de intake snel de diepte in. Na dit gesprek zal ik altijd duidelijk laten weten of ik je kan en wil helpen én tegen welke condities.

Sales outsourcing
Junior verkoper € 35,– uur; 0,25/km**
Senior verkoper € 75,– uur; 0,35/km**

 

**Uitgaande van een fulltime opdracht voor 7 maanden

Werving & Selectie:
De werving- en selectie fee bedraagt 20% van het jaarsalaris inclusief alle emolumenten. Declaratie 50% bij aanvang van het dienstverband en 50% na het succesvol doorlopen van de proeftijd.

Prijsstelling:
Alle bedragen zijn all-in tarieven, exclusief BTW.

Termijnen:
Facturatie altijd per maand achteraf, behoudens abonnementen en strippenkaart, welke per kwartaal vooraf worden gefactureerd.

Minvermogenden:
Ben je niet in staat mijn tarieven te betalen. Per kalenderjaar help ik, in het kader van MVO, twee kansrijke ondernemers die mij niet (geheel) kunnen betalen.

Ambassadeursregeling:
Beveel mij aan bij een (voor mij) nieuwe relatie en ontvang 10% van de omzet bij deze relatie als ambassadeurspremie.

Algemene voorwaarden

Ik heb geen algemene voorwaarden dan Goed Fatsoen en Eerlijk Zaken Doen. Voor het overige geldt de Nederlandse Wet. Aansprakelijkheid is beperkt tot wat onze verzekeraar uitkeert.

Disclaimer

Ik besteed  zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op deze website en e-mails. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd, of per e-mail wordt verzonden onvolledig is of onjuistheden bevat. Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze website is verkregen, dan wel per e-mail is verzonden. De inhoud van deze website valt onder het auteursrecht; overname geheel of gedeeltelijk van deze website is verboden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is gegeven.

Contact

Neem contact met mij op.

Stuur mij een e-mail of bel op 06 – 41 39 07 11 en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.